Ďumbier – najvyšší vrchol Cesty hrdinov SNP

Ďumbier – najvyšší vrchol Cesty hrdinov SNP

Ďumbier. Autor: dito1 (Ján Pavlovský)Ďumbier – 2043 metrov vysoký, najvyšší vrch nielen hlavného hrebeňa Nízkych Tatier ale aj celej Cesty hrdinov SNP. Vrchol buduje kremitý diorit, bralnatú severnú stranu granodiorit, južnú krasovú kryštalické bridlice. Severné svahy boli vymodelované ľadovcami a strmý ľadovcový kotol zbiehajúci do záverov dolín Bystrá, Ludarovská a Štiavnica sú od roku 1973 štátnou prírodnou rezerváciou s plochou 2043,76 ha.

Read more about Ďumbier – najvyšší vrchol Cesty hrdinov SNP

Ďumbier – najvyšší vrchol Cesty hrdinov SNP

Ďumbier – najvyšší vrchol Cesty hrdinov SNP

Ďumbier. Autor: dito1 (Ján Pavlovský)Ďumbier – 2043 metrov vysoký, najvyšší vrch nielen hlavného hrebeňa Nízkych Tatier ale aj celej Cesty hrdinov SNP. Vrchol buduje kremitý diorit, bralnatú severnú stranu granodiorit, južnú krasovú kryštalické bridlice. Severné svahy boli vymodelované ľadovcami a strmý ľadovcový kotol zbiehajúci do záverov dolín Bystrá, Ludarovská a Štiavnica sú od roku 1973 štátnou prírodnou rezerváciou s plochou 2043,76 ha.

Read more about Ďumbier – najvyšší vrchol Cesty hrdinov SNP

Telgártska slučka

Telgártska slučka
Chramošský viadukt.Právom sa železničný ťah stredným Slovenskom považuje za jeden z krajinkársky najkrajších. Najviac vyniká úsek medzi Červenou skalou a Dobšinskou jaskyňou. Jedná sa o skutočnú horskú železnicu, veď v tomto úseku sa nachádza aj najvyšší bod na tratiach normálne rozchodných železníc na Slovensku a to kóta 957m n.m. v Besníckom tuneli popod sedlo Besník.

Read more about Telgártska slučka

Telgártska slučka

Telgártska slučka
Chramošský viadukt.Právom sa železničný ťah stredným Slovenskom považuje za jeden z krajinkársky najkrajších. Najviac vyniká úsek medzi Červenou skalou a Dobšinskou jaskyňou. Jedná sa o skutočnú horskú železnicu, veď v tomto úseku sa nachádza aj najvyšší bod na tratiach normálne rozchodných železníc na Slovensku a to kóta 957m n.m. v Besníckom tuneli popod sedlo Besník.

Read more about Telgártska slučka

Telgártska slučka

Telgártska slučka
Chramošský viadukt.Právom sa železničný ťah stredným Slovenskom považuje za jeden z krajinkársky najkrajších. Najviac vyniká úsek medzi Červenou skalou a Dobšinskou jaskyňou. Jedná sa o skutočnú horskú železnicu, veď v tomto úseku sa nachádza aj najvyšší bod na tratiach normálne rozchodných železníc na Slovensku a to kóta 957m n.m. v Besníckom tuneli popod sedlo Besník.

Read more about Telgártska slučka

Prejsť na panel nástrojov