Cesta SNP so štastným koncom

Cesta SNP so štastným koncom

Cesta SNPS myšlienkou absolvovať cestu SNP som sa začal pohrávať počas vysokej školy, keď som spoznal Kuba alias Solinko (stačí si všimnúť, kto tvorí tuto stránku :)). Neprišlo mi to nejako zaujímavé až dovtedy, kým som si cestu nespojil s vyšším cieľom alebo ideálom, tak ako aj väčšina ľudí, ktorí sa vydajú na cestu SNP 🙂 Potom som stretol Katku. Úžasnú mladú ženu, ktorá sa stala mojou priateľkou.

Read more about Cesta SNP so štastným koncom

Správy z terénu – Dukla Trenčín

Správy z terénu – Dukla Trenčín

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Dukla Trenčín

Správy z terénu – Tomas

Správy z terénu – Tomas

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Tomas

Správy z terénu – Japonka a Peťo

Správy z terénu – Japonka a Peťo

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Japonka a Peťo

Správy z terénu – Pači a mini Pači

Správy z terénu – Pači a mini Pači

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Pači a mini Pači

Správy z terénu – Václav

Správy z terénu – Václav

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Václav

Správy z terénu – Pizzy

Správy z terénu – Pizzy

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Pizzy

Správy z terénu – Sorbik & Palculienka

Správy z terénu – Sorbik & Palculienka

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Sorbik & Palculienka

Správy z terénu – Radoslav & Ivan a kamoši

Správy z terénu – Radoslav & Ivan a kamoši

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Radoslav & Ivan a kamoši

Správy z terénu – Alexander

Správy z terénu – Alexander

{source}

<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<?php

$id = JRequest::getInt(‘id’);
$article =& JTable::getInstance(‘content’);
$article->load($id);
$article_author = $article->created_by;

$config = new JConfig();

$conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);
$db = mysql_select_db($config->db);
mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”);

$sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”);

while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) {

if ($row[“start_date”] > date(‘Y-m-d H:i:s’))

{ $stav = ‘Pripravuje sa’; }

elseif($row[“end_date”] < date(‘Y-m-d H:i:s’) and $row[“end_date”] != “0000-00-00 00:00:00”)

{ $stav = ‘ukončené sledovanie’; }

else { $stav = ‘Na ceste’; }

#$newDate = date(“d-m-Y”, strtotime($row[“start_date”]);

echo “<table style=’border: 0px solid #006600; width: 552px;’ border=’0′ cellspacing=’5′ cellpadding=’5′ frame=’void’> <tbody> <tr> <td style=’border: 1px solid #8ca040; width: 562px; text-align: justify;’ colspan=’4′><img src=’/images/stories/Clanky/Akcie/popis.png’ border=’0′ alt=’Popis’ title=’Popis’ style=’float: left; border: 0px none; margin: 10px;’> <div> <div> <div>” . $row[“text”] . “</div> </div> </div> <span style=’font-size: medium;’><span style=’color: #800000;’><strong> </strong></span></span></td> </tr> <tr> <td style=’border: 1px solid #8ca040; width: 562px; text-align: left;’ colspan=’4′><img src=’/images/stories/Clanky/Akcie/start.png’ border=’0′ alt=’štartuje sa’ title=’štartuje sa’ style=’vertical-align: middle; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0pt none;’>” .date(“j.n.Y”,strtotime($row[“start_date”])).”<img src=’/images/stories/Clanky/Akcie/kde.png’ border=’0′ alt=’kde sa štartuje’ title=’kde sa štartuje’ style=’vertical-align: middle; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0px none;’>”.$row[“start_miesto”].”<img src=’/images/stories/Clanky/Akcie/user.png’ border=’0′ alt=’počet ľudí’ title=’počet ľudí’ style=’vertical-align: middle; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0px none;’>”.$row[“number”].”<span style=’color: #800000;’><img src=’/images/stories/Ostatne/turista.png’ border=’0′ alt=’stav sledovania’ title=’stav sledovania’ style=’vertical-align: middle; margin: 10px 20px; border: 0px none;’><strong>”. $stav.”<br></strong></span></td> </tr> </tbody> </table>”;

}
    
?>
<br>
{/source}

Read more about Správy z terénu – Alexander

Prejsť na panel nástrojov