Radničné námestie Autor: Ing. Mgr. Jozef Kotulič

Mesto Bardejov

 

Radničné námestie Autor: Ing. Mgr. Jozef KotuličPrvá zmienka o Bardejove pochádza z roku 1241 a tvorí ju zápis v Ipatijevskej kronike. Druhá písomná zmienka, ktorej odpis sa nachádza v Okresnom archíve v Bardejove, je z roku 1247 a kráľ Belo IV. v nej rieši územné spory medzi nemeckými osadníkmi z Prešova a mníšskym radom cisterciánov, ktorí pôsobili v Bardejove. Bardejov ležal na významnej obchodnej ceste medzi Čiernym a Baltským morom.

V minulosti bolo významnou črtou polohy Bardejova zapojenie na dva vodné toky Kľušovský potok a Sekčov, ktoré ho spájali s údolím Torysy. Tadiaľ viedlo aj najdôležitejšie cestné spojenie s Prešovom. Čulý obchodný ruch urobil z malej osady v pomerne krátkom čase bohaté mesto, ktorému venovali pozornosť všetci uhorskí panovníci. Územie Bardejova malo vyslovene otvorenú zemepisnú pozíciu. V Bardejove nekončili cestné spojenia prichádzajúce od juhu. Naopak pokračovali aspoň troma prechodmi na sever za karpatský oblúk.

Slobodné kráľovske mesto

Detail radnice s erbom mestaBezpečnosť obchodu, remesiel a nezávislosť mesta zaručovalo mestské opevnenie nedobytnými bránami, mohutnými baštami a vodnými priekopami. O niekoľko rokov, konkrétne v roku 1365 dostal Bardejov hrdelné právo. Nábeh na kráľovské mesto mal Bardejov od roku 1352. Toto privilégium však dostal až v roku 1376 keď ho kráľ Ľudovít I. povýšil na slobodné kráľovské mesto. Od roku 1453 má mesto aj vlastný erb, ktorý mu udelil kráľ Ladislav. V priebehu jedného storočia sa mesto vzmohlo tak, že podľa daňových súpisov malo v roku 1437 evidovaných 517 domov a 3000 obyvateľov vo vnútornom meste. Za hradbami bolo ďalších 300 domov. V tom istom roku bolo registrovaných 64 rozličných remesiel, 51 cechov a 146 remeselníckych majstrov.

Obratnosť bardejovských kupcov a rozvoj Námestie s radnicou Autor: Roman Hanesremeselnej výroby dokumentovaný 64-mi remeselnými špecializáciami s viac ako 50-mi cechmi, vyniesli mesto s 14. a 15. storočí na vrchol slávy a bohatstva. Z tohto obdobia sa zachovalo mnoho nemých svedkov potvrdzujúcich „zlatý vek“ Bardejova. Sú to svetské a cirkevné stavby, ktoré aj dnes vtláčajú mestu stredoveký charakter.

Najvýznamnejšie stavby mesta

Bazilika sv. Egídia. Autor: Vindicator

Najvzácnejšou zo stredovekých stavieb je monumentálna bazilika svätého Egídia, ktorá z architektonického hľadiska patrí medzi najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Jeho 11 gotických krídlových oltárov s tabuľovými maľbami patrí k európskym unikátom. Táto neskorogotická stavba bohatosťou architektonických tvarov i výtvarných prvkov, rozmernosťou i umeleckou úrovňou a vzácnym chrámovým mobiliárom evokujúcim pôvodný stredoveký sakrálny priestor patrí medzi veľmi dôležité prvky dokumentujúce vývin gotického staviteľstva u nás. Pre súhrn všetkých týchto vlastností bol chrám sv. Egídia 24. apríla 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Jeho hodnotu ako významného duchovného miesta vyzdvihol i pápež Ján Pavol II., keď 23. novembra 2000 povýšil apoštolským breve (krátkym listom) chrám na Baziliku minor.

K najvzácnejším pamiatkam patrí mestská radnica, ktorú v 1505 začal stavať majster Alexander. Na pôvodné gotické základy postavili renesančné poschodie a prekrásny arkier majstri Alexius a Ján z Prešova.

Súčasnosť

V roku 1950 bol Bardejov vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu a nastala intenzívna obnova kultúrneho dedičstva. V období socializmu sa niekoľkonásobne zvýšil počet obyvateľov mesta, rozvinula sa priemyselná výroba, najmä strojárska (podnik ZŤS) a obuvnícka (JAS). V roku 1986 bola Bardejovu za záchranu pamiatok udelená Európska cena – zlatá medaila – Medzinárodným kuratóriom so sídlom v Hamburgu, neskôr v roku 2000 bol Bardejov zapísaný medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO. V súčasnosti je Bardejov 33-tisícové mesto, administratívne centrum horného Šariša.

Bývalé humanistické gymnázium Autor: Lukáš SkurkaRadnica a bazilika sv. Egídia. Autor: Lukáš Skurka

Zvony Ján a Urban Autor: Lukáš SkurkaAutor: Lukáš Skurka

Dolná brána Autor: Lukáš SkurkaRenesančná bašta Autor: Lukáš Skurka

Hradby Autor: Lukáš SkurkaVstupný arkier Autor: Lukáš SkurkaOltár Narodenia Pána v bazilike sv. Egídia Autor: Lure

Panoráma hornej brány:

{source}
<iframe width=”550″ height=”300″ frameborder=”0″ scrolling=”no” src=”http://www.virtualtravel.sk/embed.php?pid=1610&x=550&y=300″ marginheight=”0″ framespacing=”0″ marginwidth=”0″ border=”0″></iframe>
{/source}

 

Poloha mesta na mape:

{source}
<iframe style=’width:550px; height:300px;’src=’http://embedded.freemap.sk/?
layers=T&lon=21.2801
&&lat=49.29521&zoom=13&marker=http://cestasnp.sk/images/sipka_5.png,32,32,-16,-32‘ scrolling=’no’ marginheight=’0′ marginwidth=’0′ frameborder=’0′></iframe>
{/source}

{jcomments on}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *