Pamätník bojov v Duklianskom priesmyku. Autor fotografie: Potoma

Dukla

Pamätník bojov v Duklianskom priesmyku. Autor fotografie: PotomaDukliansky priesmyk sa nachádza v okrese Svidník na slovensko-poľskom pomedzí medzi obcou Vyšný Komárnik a poľskou Duklou. Už v dávnej minulosti predstavoval dôležité strategické miesto pri prechode cez Karpaty. V katastri obce Vyšný Komárnik zvádzala boje Rakúsko-Uhorská armáda počas 1. svetovej vojny, no priesmyk sa preslávil najmä urputnými bojmi v 2. svetovej vojne počas bojov tzv. Karpatsko-duklianskej operácie.

Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami. Bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Po potlačení povstania do hôr stratila svoje opodstatnenie a bola ukončená.

PNemecký tank PzKpfw IV F2 a sovietsky T-34/85 na konci „údolia smrti“ri oslobodzovacej operácii tu zahynulo a zranilo sa 85 000 sovietskych vojakov a 6500 príslušníkov československého armádneho zboru v Sovietskom zväze. Boje v Duklianskom priesmyku, ktorých cieľom bolo spojiť sovietske a československé vojská s povstalcami na Slovensku na jeseň 1944, Slovenskému národnému povstaniu skutočne významne pomohli, keďže značná časť nemeckých síl bola sústredená práve v obranných líniách na tomto území.

Dukliansky priesmyk je taktiež významnou križovatkou Výhliadkova vežaturistických chodníkov: červeno-značkovaná medzinárodná trasa E3 z Porubského sedla po štátnej hranici ďalej na východ, odtiaľto vychádza červeno značená Cesta hrdinov SNP (súčasť medzinárodnej trasy E8) do obce Medvedie. Na poľskej strane sa pripájajú ďalšie dva turistické chodníky.

 

Pamätníky

Bronzové súsošie Žalujem od umelca Jana Kulicha. Autor fotografie: Jozef Kotulič„Pamätník a cintorín príslušníkov 1. československého armádneho zboru“ je národnou kultúrnou pamiatkou, na cintoríne sú hroby s menami 1 265 padlých bojovníkov. Pod sedlom stojí kamenný pylón (výška 28 m) s monumentálnym súsoším „Vďaka matky sovietskemu vojakovi za oslobodenie“ a obradnou sieňou. Pred pamätníkom bola vysadená „Aleja hrdinov Dukly“. Priamo na štátnej hranici vztýčili na mieste bývalej „Pozorovateľne generála Ludvíka Svobodu“ 49 metrov vysokú vežu.

 

Od Duklianskeho priesmyku až po obec Krajná Poľana sa rozprestiera areál „Vojenského prírodného múzea na Dukle“ a „Pamätník pyrotechnikov“ (4 metre vysoký žulový kváder s rukami, symbolizuje ženistu zneškodňujúceho míny nastražené nacistami).

 

Poloha Dukly na mape:

{source}
<iframe style=’width:550px; height:300px;’ src=’http://embedded.freemap.sk/?
layers=T&lon=
21.69636&&lat=49.41746&zoom=11&marker=http://cestasnp.sk/images/sipka_5.png,32,32,-16,-32‘ scrolling=’no’ marginheight=’0′ marginwidth=’0′ frameborder=’0′></iframe>
{/source}


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *