Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove. Autor: Hynek Moravec

Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove. Autor: Hynek MoravecDrevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádza sa prevažne na severovýchode Slovenska a väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Na Slovensku sa zachovalo 61 drevených sakrálnych stavieb.

 

Hervartov

Kostol svätého Františka z Assisi je drevený rímskokatolícky (v minulosti aj evanjelický) kostol z konca 15. storočia, ktorý sa nachádza v obci Hervartov, okres Bardejov. Je najstarší a najzachovanejší drevený kostolík na Slovensku. Od roku 1968 je kostolík a jeho múr národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2008 bol zapísaný spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolmi do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Stavba bola postavená v štýle gotiky. Kostol sa skladá z presbytéria, lode, sakristie a z podvežia. Jeho interiér zdobia gotické tabuľové obrazy a nástenné maľby z roku 1655 a 1805. Exteriér kostola zostal skoro nezmenený, ale interiér prešiel viacerými úpravami, ktoré mala za príčinu reformácia, rekatolizácia a barokový sloh. V 70. rokoch 20. storočia boli po reštaurovaní obnovené pôvodné maľby.

Kostolu dominuje oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, ktorý bol zrekonštruovaný v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Medzi ďalšie pamiatky patrí neskorogotický obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej. Ostatné pamiatky ako originálne krídla oltára, drevený skrinkový svätostánok zo začiatku 16. storočia a prenosný oltárik z roku 1514 sú uložené v Národnom múzeu v Budapešti. Bočný oltár z roku 1524 sa nachádza v bardejovskej radnici.

Drevený vyše 500 ročný kostolík v HervartoveDrevený vyše 500 ročný kostolík v HervartoveVstupná brána ku kostolíku v Hervartove

 

Vyšný Komárnik

Kostolík vo Vyšnom Komárniku. Autor: CyklonsDrevená cerkev z roku 1924 bola postavená na mieste staršej drevenej cerkvi z roku 1700, zničenej v prvej svetovej vojne. Cerkva je zasvätená byzantským svätcom, bratom liečiteľom Kozmovi a Damiánovi. Má veľkú predsieň s hranolovou vežou z exteriéru chránenou vertikálnymi doskami. Vo veži sú umiestnené štyri zvony. Pôvod ikonostasu nie je známy. Jednotlivé ikony sú súčasťou liturgie východnej cirkvi.

 

 

Nová Polianka

Chrám svätej Paraskev,  stál v minulosti  v Novej Polianke, ale v súčasnosti sa nachádza vo Svidníku, kadiaľ prechádza aj Cesta hrdinov SNP. Cerkev bola postavená v roku 1766. V novembri 1944 pri vojenských operáciách druhej svetovej vojny v priestore Karpatsko-duklianskej operácie bola poškodená. Bezprostredne po skončení vojny bola rekonštruovaná obyvateľmi obce. V roku 1961 bola demontovaná. Do skanzenu vo Svidníku bola inštalovaná v roku 1986.

Pôdorys cerkvi tvoria tri pozdĺžne usporiadané objekty vzájomné harmonicky, včleňujúce sa v poradí presbytérium, loď a babinec. Ikonostas je dielom majstrov  18. storočia a pochádza z iného sakrálneho objektu.

Chrám svätej Paraskev z Novej Polianky v múzeu vo Svidníku.Hmota stavby je zrubová z ihličnanov a je osadená na jednoduchú kamennú podmurovku. Väzba zrubových trámov a hranolov bola zabezpečovaná tesárskymi zámkami pomocou čapov, rozčapov a zadlabavania. Na spoje tesárskych väzieb sa použili spravidla dubové kolíky (ktoré zatĺkali do trámových vyvŕtaných otvorov). Na celej stavbe neboli používané kovové klince. Okná sú osadené na južnej strane. Dvojstupňová strecha je pokrytá šindľom a na jej začiatku je dekoratívne skrášlená čipkovým lemom. Západná veža je najvyššia a svojou formou sa odlišuje od lode a presbytéria.

V cerkvi sú od roku 1993 vykonávané bohoslužobné obrady.

Mapka kostolíkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *