Šarišský hrad a Mľinska džurka

Šarišský hrad a Mľinska džurka
Vstupná brána. Autor: Miroslav JalecŠarišský hrad predstavuje rozsiahlu zrúcaninu župného hradu postavenú na kopci vulkanického pôvodu týčiacom sa do výšky 570 m n. m.. Nachádza sa necelé 2 km severozápadne od mesta Veľký Šariš, cez ktoré prechádza aj cesta hrdinov SNP. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 4,5 ha. Počiatky hradu súvisia s oddelením Šarišskej stolice od pôvodnej veľkožupy Novohradskej. Historici sa zatiaľ nedohodli kedy k tomu došlo. Z viacerých písomných správ však vyplýva, že nová župa nevznikla jednorázovým dekrétom k určitému dátumu, ale postupným vývojom.

Read more about Šarišský hrad a Mľinska džurka

Šarišský hrad a Mľinska džurka

Šarišský hrad a Mľinska džurka
Vstupná brána. Autor: Miroslav JalecŠarišský hrad predstavuje rozsiahlu zrúcaninu župného hradu postavenú na kopci vulkanického pôvodu týčiacom sa do výšky 570 m n. m.. Nachádza sa necelé 2 km severozápadne od mesta Veľký Šariš, cez ktoré prechádza aj cesta hrdinov SNP. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 4,5 ha. Počiatky hradu súvisia s oddelením Šarišskej stolice od pôvodnej veľkožupy Novohradskej. Historici sa zatiaľ nedohodli kedy k tomu došlo. Z viacerých písomných správ však vyplýva, že nová župa nevznikla jednorázovým dekrétom k určitému dátumu, ale postupným vývojom.

Read more about Šarišský hrad a Mľinska džurka

Šarišský hrad a Mľinska džurka

Šarišský hrad a Mľinska džurka
Vstupná brána. Autor: Miroslav JalecŠarišský hrad predstavuje rozsiahlu zrúcaninu župného hradu postavenú na kopci vulkanického pôvodu týčiacom sa do výšky 570 m n. m.. Nachádza sa necelé 2 km severozápadne od mesta Veľký Šariš, cez ktoré prechádza aj cesta hrdinov SNP. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 4,5 ha. Počiatky hradu súvisia s oddelením Šarišskej stolice od pôvodnej veľkožupy Novohradskej. Historici sa zatiaľ nedohodli kedy k tomu došlo. Z viacerých písomných správ však vyplýva, že nová župa nevznikla jednorázovým dekrétom k určitému dátumu, ale postupným vývojom.

Read more about Šarišský hrad a Mľinska džurka

Hrad Zborov

Hrad Zborov

Pozostatky hradu. Autor: Miroslav JalecHrad Zborov sa nachádza nad ľavým brehom riečky Kamenec necelý kilometer a pol juhozápadne od obce Zborov, cez ktorú prechádza aj Cesta hrdinov SNP. K začiatkom hradu sa historické správy nevyslovujú tak jasne, ako by to bolo treba. Je zrejmé, že okrem správnej funkcie pomerne rozsiahleho územia (panstva) mal hrad strážiť a kontrolovať pohyb na dôležitej komunikácii, ktorá za Zborovom prekračovala karpatský hrebeň. O jeho trvalom význame vypovedajú dve bojové stretnutia počas prvej svetovej vojny, ktorými si ruská armáda chcela vynútiť prechod do vnútra krajiny.

Read more about Hrad Zborov

Hrad Zborov

Hrad Zborov

Pozostatky hradu. Autor: Miroslav JalecHrad Zborov sa nachádza nad ľavým brehom riečky Kamenec necelý kilometer a pol juhozápadne od obce Zborov, cez ktorú prechádza aj Cesta hrdinov SNP. K začiatkom hradu sa historické správy nevyslovujú tak jasne, ako by to bolo treba. Je zrejmé, že okrem správnej funkcie pomerne rozsiahleho územia (panstva) mal hrad strážiť a kontrolovať pohyb na dôležitej komunikácii, ktorá za Zborovom prekračovala karpatský hrebeň. O jeho trvalom význame vypovedajú dve bojové stretnutia počas prvej svetovej vojny, ktorými si ruská armáda chcela vynútiť prechod do vnútra krajiny.

Read more about Hrad Zborov

Hrad Zborov

Hrad Zborov

Pozostatky hradu. Autor: Miroslav JalecHrad Zborov sa nachádza nad ľavým brehom riečky Kamenec necelý kilometer a pol juhozápadne od obce Zborov, cez ktorú prechádza aj Cesta hrdinov SNP. K začiatkom hradu sa historické správy nevyslovujú tak jasne, ako by to bolo treba. Je zrejmé, že okrem správnej funkcie pomerne rozsiahleho územia (panstva) mal hrad strážiť a kontrolovať pohyb na dôležitej komunikácii, ktorá za Zborovom prekračovala karpatský hrebeň. O jeho trvalom význame vypovedajú dve bojové stretnutia počas prvej svetovej vojny, ktorými si ruská armáda chcela vynútiť prechod do vnútra krajiny.

Read more about Hrad Zborov

Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove. Autor: Hynek MoravecDrevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádza sa prevažne na severovýchode Slovenska a väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Na Slovensku sa zachovalo 61 drevených sakrálnych stavieb.

Read more about Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove. Autor: Hynek MoravecDrevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádza sa prevažne na severovýchode Slovenska a väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Na Slovensku sa zachovalo 61 drevených sakrálnych stavieb.

Read more about Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove. Autor: Hynek MoravecDrevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádza sa prevažne na severovýchode Slovenska a väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Na Slovensku sa zachovalo 61 drevených sakrálnych stavieb.

Read more about Drevene kostolíky v Hervartove, Vyšnom Komárniku a Novej Polianke

Dukla

Dukla

Pamätník bojov v Duklianskom priesmyku. Autor fotografie: PotomaDukliansky priesmyk sa nachádza v okrese Svidník na slovensko-poľskom pomedzí medzi obcou Vyšný Komárnik a poľskou Duklou. Už v dávnej minulosti predstavoval dôležité strategické miesto pri prechode cez Karpaty. V katastri obce Vyšný Komárnik zvádzala boje Rakúsko-Uhorská armáda počas 1. svetovej vojny, no priesmyk sa preslávil najmä urputnými bojmi v 2. svetovej vojne počas bojov tzv. Karpatsko-duklianskej operácie.

Read more about Dukla

Prejsť na panel nástrojov