Správy z terénu – Hawko Mačičkin

Správy z terénu – Hawko Mačičkin

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Hawko Mačičkin

Správy z terénu – Tenká červená čiara

Správy z terénu – Tenká červená čiara

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Tenká červená čiara

Správy z terénu – MELOVCI

Správy z terénu – MELOVCI

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – MELOVCI

Mapa

Mapa

  {source} <center><a href=’https://www.websupport.sk/freeweb#site=freeweb&ban=8264c73c’ title=’Free hosting, domains, servers’ target=’_top’><img src=’http://provizie.websupport.sk/accounts/default1/banners2/sk/468X60freeweb_SK.png’ alt=’Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk’ title=’Free hosting, domains, servers’ width=’468′ height=’60’ /><img style=’border:0′ src=’http://provizie.websupport.sk/scripts/imp.php?site=freeweb&ban=8264c73c’ width=’1′ height=’1′ alt=” /></a></center><br> <!– You can place html anywhere within the source tags —> <style> #map { height: 280px;} </style> <link rel=”stylesheet” href=”/libraries/leaflet/leaflet.css” /><script src=”/libraries/leaflet/leaflet.js”></script> <script src=”/libraries/jquery.min.js”></script> <div id=”map”></div> <script language=”javascript”Continue Reading Mapa

Správy z terénu – Lekači medvědů

Správy z terénu – Lekači medvědů

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Lekači medvědů

Správy z terénu – Klekino

Správy z terénu – Klekino

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Klekino

Správy z terénu – Phalike

Správy z terénu – Phalike

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Phalike

Správy z terénu – Akcia Č

Správy z terénu – Akcia Č

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Akcia Č

Cesta SNP so štastným koncom

Cesta SNP so štastným koncom

Cesta SNPS myšlienkou absolvovať cestu SNP som sa začal pohrávať počas vysokej školy, keď som spoznal Kuba alias Solinko (stačí si všimnúť, kto tvorí tuto stránku :)). Neprišlo mi to nejako zaujímavé až dovtedy, kým som si cestu nespojil s vyšším cieľom alebo ideálom, tak ako aj väčšina ľudí, ktorí sa vydajú na cestu SNP 🙂 Potom som stretol Katku. Úžasnú mladú ženu, ktorá sa stala mojou priateľkou.

Read more about Cesta SNP so štastným koncom

Správy z terénu – Solo bikom

Správy z terénu – Solo bikom

{source} <!– You can place html anywhere within the source tags –> <?php $id = JRequest::getInt(‘id’);$article =& JTable::getInstance(‘content’);$article->load($id);$article_author = $article->created_by; $config = new JConfig(); $conn = mysql_connect($config->host, $config->user, $config->password);$db = mysql_select_db($config->db);mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”); $sledovaniaQuery = mysql_query(“select meno, text, start_date, start_miesto, end_date, number from details where user_id = ‘$article_author’;”); while ($row = mysql_fetch_assoc($sledovaniaQuery)) { if ($row[“start_date”]Continue Reading Správy z terénu – Solo bikom

Prejsť na panel nástrojov